Chat with us, powered by LiveChat

78 zawiadomień do prokuratory i przeszło 22 mln PLN kar pieniężnych to bilans działalności UKNF w 2013 r.

2

Ze zdziwieniem zaobserwowałem brak informacji prasowych o działaniach Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w 2013 r. Być może przyczyną małego zainteresowania działaniami organu nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce był fakt, że informacja prasowa o jego działalności ukazała się 31 grudnia 2013 r…

Moim zdaniem warto bliżej przyjrzeć się działaniom Urzędu KNF, bowiem 2013 r. był rekordowy pod względem ilości złożonych zawiadomień do prokuratory oraz wysokości nałożonych kar pieniężnych.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w minionym roku – pracownicy Urzędu KNF złożyli 78 zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby działające na rynku finansowym (wobec 59 zawiadomień złożonych w 2012 r. oraz 71 zawiadomień złożonych w 2011 r.). Nieco gorzej wyglądają statystyki prokuratury, która wniosła jedynie 9 aktów oskarżenia

Najwięcej zawiadomień dotyczyło:

1) prowadzenia bez zezwolenia działalności polegającej  na gromadzeniu środków pieniężnych w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób (22 zawiadomienia);

2) dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi (21 zawiadomienia);

3) prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia (15 zawiadomień);

4) dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych z naruszeniem przepisów ustawy (9 zawiadomień);

5) ujawniania lub wykorzystania informacji poufnej (8 zawiadomień).

Po wtóre, warto zwrócić uwagę na rekordowe kary pieniężne nałożone na podmioty z rynku finansowego. 46 decyzji w przedmiocie kar o łącznej wysokości przeszło 22 mln PLN robi wrażenie. Zwłaszcza jeśli porównamy wysokość kar pieniężnych z minionego roku do wysokości kar nałożonych w latach 2009-2012, gdzie wynosiły one od 4-7,5 mln PLN.

Jak się więc wydaje, można zaobserwować tendencję do surowszego egzekwowania przepisów prawa regulującego rynek finansowy przez UKNF.

Więcej informacji na stronie internetowej KNF.

Share.

About Author

Szymon Syp jest adwokatem, doktorem nauk prawnych (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW) oraz absolwentem programu LL.M. (Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie). Szymon posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe i specjalizuje się w prawie spółek, obsłudze bieżącej spółek polskich i zagranicznych, transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz prawie konkurencji.

Szymon aktualnie jest Starszym Prawnikiem/Menadżerem w ramach Crido, gdzie należy do zespołu odpowiadającego za świadczenie usług prawnych. W ramach Crido Szymon doradzał przy wielu transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz publicznym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla klientów prywatnych, spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Szymon pracował m.in. dla właścicieli EBS sp. z o.o. przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w grupie spółek EBS; b) doradzał Hili Company przy akwizycji polskiej spółki spedycyjnej Allcom sp. z o.o.; c) doradzał Exact Systems S.A. przy nabyciu spółek w Niemczech, Belgii oraz Polsce; d) doradzał KRUK S.A. przy nabyciu PRESCO GROUP. Szymon posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów prywatnych, obsługi prawnej w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LL.M. Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiował także i był stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbył również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Szymon od kilku lat wykłada prawo konkurencji i prawo handlowe wraz z prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie pracuje nad rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: International Bar Association (brał aktywny udział w konferencjach IBA w Wiedniu, Londynie, Barcelonie, Rzymie, Berlinie czy Paryżu),  AIJA, Instytutu Allerhanda, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Szymon jest współautorem komentarza do Rozporządzenia MAR,  współautorem komentarza do Prawa Pocztowego, autorem wielu artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych.  Szymon jest współzałożycielem i pomysłodawcą znanych w środowisku blogów prawniczych: Korporacyjnie.pl oraz Antitrust.pl. Prowadzi również autorski blog o transakcjach M&A (www.transakcyjnie.pl).

Szymon wystąpił jako prelegent na przeszło 40 warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentował referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. został  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

2 komentarze

  1. Szkoda, że KNF nie podaje jaka jest wysokość kar pieniężnych gdy decyzja jest już ostateczna. Liczby raczej nie robiły wielkiego wrażenia:)))

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *