Chat with us, powered by LiveChat

Biznes ponad granicami – po konferencji M&A WORLDWIDE ACQUISITION AND INVESTMENT FORUM

0

Zakończyła się międzynarodowa konferencja M&A WORLDWIDE ACQUISITION AND INVESTMENT FORUM.  W Forum uczestniczyło blisko 150 przedstawicieli firm oraz organizacji, w tym 50 ekspertów M&A z niemal 40 krajów świata, którzy dyskutowali o globalnych trendach w obszarze fuzji i przejęć oraz kluczowych aspektach transakcji transgranicznych.

Pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja M&A WORLDWIDE ACQUISITION AND INVESTMENT FORUM, odbywająca się 12 maja br. w Warszawie, była częścią warszawskiego konwentu M&A Worldwide Network, organizacji którą w Polsce reprezentują spółki JP Weber oraz Capital One Advisers.

W dyskusjach panelowych liderzy globalnych zmian, bankierzy inwestycyjni, zagraniczni i polscy inwestorzy oraz specjaliści branżowi skupili się na:

  • globalnych trendach M&A,
  • skutecznej realizacji transgranicznych projektów przejęcia spółki,
  • kluczowych czynnikach sukcesu przy transakcjach M&A – w tym zakresie poruszane były m.in. tematy związane z wyceną przedsiębiorstwa i aspekty dotyczące due diligence,
  • dobrych praktykach M&A,
  • znaczeniu aspektów kulturowych w procesie integracji po zamknięciu transakcji oraz wpływie tych czynników na przebieg tego procesu.

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić kraj, w którym nie obserwuje się procesów akwizycyjnych. Tylko w ramach firm działających w M&A Worldwide Network w 2015 r. przeprowadzono 423 transakcje o łącznej wartości 3 mld USD. Skala zrealizowanych projektów klarownie obrazuje mnogość przedsięwzięć związanych z przejęciem, sprzedażą i łączeniem spółek. Liczba projektów M&A wzrasta dzięki polepszającym się ciągle warunkom ekonomicznym oraz konkurencyjnym źródłom finansowania. Ponadto transakcje napędzane są poprzez poszukiwanie synergii kosztowych i wydajności na drodze konsolidacji mówi Anna Domeredzka, partner zarządzający, wiceprezes zarządu Capital One Advisers.

DealBook

Doradcy zrzeszeni w sieci M&A Worldwide opracowali podczas polskiego konwentu i przedstawili DealBook. DealBook M&A Worldwide to zbiór ok. 250 potencjalnych projektów transakcyjnych, które czekają na realizację w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej, m. in.: w branżach motoryzacyjnej, ochrony zdrowia, IT & telekomunikacji, FMCG, energetycznej. Po raz pierwszy taki DealBook został zaprezentowany podczas międzynarodowego forum w Chinach, w 2015 r.

Konkluzje

Praktycy zgodnie stwierdzili, że szansą na rynku M&A są transakcje transgraniczne, co zostało ciekawie zaprezentowane i potwierdzone historiami sukcesu firm IPH Group i Work Service SA, spółek obecnych dziś na międzynarodowych rynkach. Eksperci podkreślali, jak ważnym elementem jest rozwój dobrych praktyk transakcyjnych. Czym sumienniej wypracowane dobre praktyki tym efektywniejszy jest proces transakcji a następnie integracji w ramach organizacji.

Najważniejszymi elementami determinującymi sukces transakcji są przede wszystkim: zapewnienie ciągłości biznesu, znalezienie i wykorzystanie synergii, utrzymanie klientów, ale przede wszystkim ludzi, a co za tym idzie ich kompetencji. Podczas wszystkich naszych transakcji nie mogliśmy sobie pozwolić na utratę klientów czy pracowników – mówi Tomasz Hanczarek, wiceprzewodniczący rady nadzorczej Work Service SA.

Firma Work Service jest idealnym odzwierciedleniem panującego trendu – polskie przedsiębiorstwa coraz aktywniej działają na dojrzałych rynkach zagranicznych. Nasze doświadczenie pokazuje, że polskie firmy wchodzą już nie tylko na rynki wschodnie, ale także coraz aktywniej zaczynają podbijać kraje Europy Zachodniej. W realizowanych procesach transakcyjnych wykazują zdeterminowane podejście, co daje im szansę na budowanie wartości w szybkim tempie – mówi Grzegorz Piechowiak, partner zarządzający JP Weber.

Największą i najciekawszą dyskusję wywołały jednak aspekty kulturowe, które są niezmiernie istotne w transakcjach międzynarodowych. Bieżąca współpraca z zagranicznymi inwestorami pokazuje nam jak wrażliwy jest to czynnik w każdej organizacji i jak tożsamość narodowa wpływa i definiuje zachowania w organizacjach – podkreśla Tobiasz Adam Kowalczyk, Head of Legal & Compliance, Prokurent Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o.o..

Dynamika globalizacji oraz transgraniczność inwestycji wprowadzi być może potrzebę przygotowania odrębnego badania due diligence w obszarze kulturowym, podczas gdy obecnie te badania koncertują się w szczególności na obszarze prawnym, finansowym, podatkowym oraz biznesowym. Warto więc tutaj podkreślić rolę doradcy, który musi także posiadać znajomość różnych aspektów oraz niuansów kulturowych, dzięki czemu jest w stanie przeprowadzić skutecznie transakcje pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w różnych regionach świata.

Patronami wydarzenia była Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

****

O M&A Worldwide Network

Założona w 2004 roku sieć M&A Worldwide jest globalną organizacją zrzeszającą 40 butików inwestycyjnych reprezentujących 42 kraje. Do grona członków należą wiodące firmy doradcze, wyspecjalizowane w procesach fuzji i przejęć oraz w finansach korporacyjnych. Konwenty sieci organizowane są każdego roku i stanowią doskonałą platformę do wymiany doświadczeń oraz opinii związanych z najnowszymi trendami panującymi na rynku M&A między członkami i inwestorami.w Kapitałowych.

O JP Weber

JP Weber od ponad 14 lat wspiera międzynarodowe przedsiębiorstwa w projektach inwestycyjnych, transakcjach M&A oraz restrukturyzacjach a także w bieżących aspektach prawno-podatkowych, zatrudniając ponad 60 doradców inwestycyjnych, podatkowych oraz prawników, działających w biurach we Wrocławiu, w Warszawie i Berlinie. JP Weber obsługuje zarówno duże światowe koncerny, jak i przedsiębiorstwa z sektora MŚP, planujące inwestycje lub transakcje na terenie Polski. Firma wspiera również polskie przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu inwestorów strategicznych oraz w ekspansji na rynki zagraniczne.  JP Weber zapewnia obsługę podczas transakcji oraz w bieżącej działalności, gwarantując indywidualne, ale także kompleksowe podejście do wszystkich zagadnień.


O Capital One Advisers

Capital One Advisers to działająca w skali międzynarodowej niezależna grupa doradcza, która od blisko 15 lat zapewnia swym Klientom wsparcie w pełnym spektrum rozwiązań oferowanych przez rynek kapitałowy i wspomaga dynamiczny rozwój przedsiębiorstw poprzez doradztwo finansowe oraz realizację transakcji kapitałowych. Obsługuje firmy polskie i zagraniczne w obszarze pozyskania zewnętrznego finansowania, w tym organizacji publicznych i niepublicznych ofert papierów wartościowych, fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania dłużnego, wycen, doradztwa strategicznego. W zespole Capital One Advisers pracują finansiści posiadający tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Capital One Advisers jest m.in. Firmą Partnerską GPW dla MŚP oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

 

Share.

About Author

Szymon Syp jest adwokatem, doktorem nauk prawnych (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW) oraz absolwentem programu LL.M. (Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie). Szymon posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe i specjalizuje się w prawie spółek, obsłudze bieżącej spółek polskich i zagranicznych, transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz prawie konkurencji.

Szymon aktualnie jest Starszym Prawnikiem/Menadżerem w ramach Crido, gdzie należy do zespołu odpowiadającego za świadczenie usług prawnych. W ramach Crido Szymon doradzał przy wielu transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz publicznym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla klientów prywatnych, spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Szymon pracował m.in. dla właścicieli EBS sp. z o.o. przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w grupie spółek EBS; b) doradzał Hili Company przy akwizycji polskiej spółki spedycyjnej Allcom sp. z o.o.; c) doradzał Exact Systems S.A. przy nabyciu spółek w Niemczech, Belgii oraz Polsce; d) doradzał KRUK S.A. przy nabyciu PRESCO GROUP. Szymon posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów prywatnych, obsługi prawnej w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LL.M. Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiował także i był stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbył również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Szymon od kilku lat wykłada prawo konkurencji i prawo handlowe wraz z prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie pracuje nad rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: International Bar Association (brał aktywny udział w konferencjach IBA w Wiedniu, Londynie, Barcelonie, Rzymie, Berlinie czy Paryżu),  AIJA, Instytutu Allerhanda, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Szymon jest współautorem komentarza do Rozporządzenia MAR,  współautorem komentarza do Prawa Pocztowego, autorem wielu artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych.  Szymon jest współzałożycielem i pomysłodawcą znanych w środowisku blogów prawniczych: Korporacyjnie.pl oraz Antitrust.pl. Prowadzi również autorski blog o transakcjach M&A (www.transakcyjnie.pl).

Szymon wystąpił jako prelegent na przeszło 40 warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentował referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. został  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *