Browsing: Corporate

W dniu dzisiejszym w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się ciekawy i praktyczny artykuł red. Jakuba Styczyńskiego pt. „Słupy” z zarządów polskich firm coraz częściej mówią po ukraińsku. I znikają bez śladu. W artykule omówiono kwestie pełnienia funkcji w zarządach spółek przez kolegów z Ukrainy jako sposób na minimalizację jakichkolwiek ryzyk…

Share.

Niniejszy wpis nawiązuje do artykułu koleżanki z łamów Korporacyjnie.pl, Katarzyny Solarz, dotyczącego dopuszczalności na gruncie kodeksu spółek handlowych („KSH”) połączenia odwrotnego tzw. downstream merger z udziałem spółki z o.o. jako przejmującej, który został opublikowany 11 stycznia 2013 r. Autorka podsumowała w nim wątpliwości i problemy prawne, jakie wiążą się z…

Share.

Do 13 lipca 2017 r. każdy, kto chciał założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, mógł posłużyć się w tym celu wzorcem umowy udostępnionym w systemie teleinformatycznym, wykorzystując do tego zwykły podpis elektroniczny. Ten stosunkowo prosty i szybki sposób na utworzenie nowego podmiotu prawnego doprowadził nie tylko do pobudzenia przedsiębiorczości poprzez ułatwienie…

Share.

Tematyka inwestycji w start-upy, akceleratory, czy fundusze kapitałowe inwestujące w przedsiębiorstwa, będące we wczesnej fazie rozwoju pojawia się na łamach polskiej prasy z częstotliwością większą niż newsy prasowe o zmianach w polskim prawie podatkowym.   O inwestycjach w innowacyjne podmioty oraz rozwiązania mówią wszyscy – małe i średnie przedsiębiorstwa, branże tradycyjne,…

Share.

Startupy technologiczne robią międzynarodową karierę znacznie łatwiej i szybciej niż inni początkujący przedsiębiorcy. Dlatego droga fintechowych startupów z garażu na światowe rynki bywa dziś bardzo krótka. Niemniej, wciąż wiąże się z prawnymi i regulacyjnymi wyzwaniami, ponieważ usługi finansowe należą do bardzo ściśle regulowanego środowiska biznesowego. W rozwiązaniu tych wyzwań nie…

Share.

Cykl na temat sankcji za naruszenie oświadczeń i zapewnień w transakcji sprzedaży udziałów (akcji) doczekał się dotychczas czterech części. Przed lekturą kolejnej , zachęcam do przeczytania poprzednich części, a dla jasności wywodu przede wszystkim wstępu do cz.I cyklu (dot. błędu) i cz. 3 (odpowiedzialność gwarancyjna). Niżej odnośniki do wcześniejszych wpisów:…

Share.

Kongres impact CEE ogłosił listę pierwszych potwierdzonych prelegentów. Lista mówców zapowiada się bardzo ciekawie. Mam przyjemność być jednym z nich. Więcej informacji znajdziecie tutaj (lista jest regularnie uzupełniana o kolejne potwierdzone nazwiska). Zarezerwujcie sobie koniecznie czas w kalendarzach na Impact’17, który odbędzie się już 31 maja i 1 czerwca. Do zobaczenia w Krakowie!

Share.

Najpewniej to przeprowadzka za granicę umożliwiła Robertowi Lewandowskiemu rozwinięcie jego piłkarskich umiejętności do poziomu, który aktualnie prezentuje. Występy w znacznie silniejszej lidze niż polska Ekstraklasa, rywalizacja z najlepszymi zawodnikami na świecie oraz korzystanie z kultury organizacyjnej doświadczonych międzynarodowo klubów takich jak Borussia Dortmund czy Bayern Monachium, pozwoliły mu uwolnić w…

Share.

Zapraszam Was do zapoznania się z abstraktem artykułu, który napisałem wraz z moimi dwoma kolegami z Baker McKenzie – Lotharem Determannem z biura w Palo Alto i Manuelem Lorenzem z biura we Frankfurcie. Jeśli spodoba Wam się abstrakt – to serdecznie proszę Was o głos na ten artykuł (zaznaczenie pięciu gwiazdek). Tylko…

Share.

Weekendowa anegdotka Podczas spotkania na Oxfordzie, Bernard Arnault (CEO grupy LVMH, właściciela m.in. marki Dom Pérignon) wspominał swoją rozmowę ze Stevem Jobsem. Arnault zapytał Jobsa, czy uważa, że za 20 lat ludzie będą wciąż tak samo chętnie korzystać z iPhone’ów. Jobs odpowiedział, że nie wie – ponieważ mogą wydarzyć się rewolucje technologiczne,…

Share.

W dwóch pierwszych częściach artykułu starałem się podsumować dopuszczalny zakres swobody wspólników w ułożeniu (zaplanowaniu) zasad związanych z dziedziczeniem na gruncie umowy spółki jawnej i komandytowej. W niniejszej trzeciej części, koncentruję się na kwestiach związanych z wyceną udziału kapitałowego zmarłego wspólnika na potrzeby spłaty spadkobierców oraz dopuszczalnością zmiany tych zasad…

Share.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 19 stycznia 2017 r.[1] Sprawa C‑591/15 The Queen, na wniosek The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited, przeciwko Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs Her Majesty’s Treasury {wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative…

Share.

Dla porządku przypomnę, że artykuł służy podsumowaniu kwestii związanych ze śmiercią wspólnika w najpowszechniejszych spółkach osobowych (tj. spółce jawnej oraz komandytowej). Stanowi on próbę zastanowienia się nad dopuszczalnym zakresem swobody wspólników w ułożeniu (zaplanowaniu) zasad związanych z dziedziczeniem na gruncie umowy spółki, w kontekście bardzo lakonicznego uregulowania ustawowego. W pierwszej…

Share.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 12 stycznia 2017 r.[1] Sprawa C‑48/16 ERGO Poist’ovňa, a.s. przeciwko Alžbecie Barlíkovej [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Dunajská Streda (sąd rejonowy w Dunajskiej Stredzie, Słowacja)] Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek – Dyrektywa 86/653/EWG – Artykuł 11…

Share.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255).  Mocą nowej ustawy, dokonano zmiany Kodeksu cywilnego, w zakresie tzw. „prokury łącznej niewłaściwej”. Zgodnie z nowo dodanym…

Share.

Nie było Was na Impact’16 fintech/insurtech i żałujecie, że przegapiliście panel o inwestowaniu w Fintech/Insurtech, który moderowałem, a w którym wystąpili Marcin Petrykowski (S&P), Sylwester Janik (MCI Capital), Piotr Wilam (Innovation Nest) oraz Tom Pair (IAllocate.ME)? Nic straconego! Nagranie tego panelu oraz innych interesujących wystąpień kongresu są dostępne na YouTube. https://youtu.be/5Tm_xSQjnUw

Share.

Pan Tomasz Molga na łamach INN Poland skrytykował program Scale Up, przez który rząd zamierza wspierać startupy. Autor zaczął od zapowiedzi, że zajrzał „pod podszewkę” tego programu. Liczyłem więc na ujawnienie jakichś szokujących faktów. Oczekiwania podgrzał styl tekstu, napisanego miejscami niemal jak artykuł śledczy. Skończyło się jednak wielkim rozczarowaniem, bo nic szokującego…

Share.

7 i 8 grudnia spędzę we Wrocławiu na Impact’16 fintech/insurtech – kongresie, gromadzącym przedstawicieli najbardziej innowacyjnych firm i organizacji branży finansowej i ubezpieczeniowej. Serdecznie polecam udział w impact CEE. Powodów jest prawie tyle, ile jest paneli i ilu prelegentów. Cały program wydaje się niezwykle interesujący, a forma wystąpień zapowiada się bardzo innowacyjnie (więcej…

Share.

Obserwacja praktyki wykonywania ustawowych obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne (zarówno notowane na rynku regulowanym jak i w ramach ASO) pozwala stwierdzić szereg mniej lub bardziej rażących uchybień. Część z nich z natury swojej podlega bezwzględnemu sankcjonowaniu ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) działającej z reguły „z urzędu”, część zaś –…

Share.

Już 3 i 4 listopada w Warszawie odbędzie się VIII Kongres Prawa Upadłościowego INSO 2016 – największa naukowa debata poświęcona prawu upadłościowemu oraz zagadnieniom związanym ze stosowaniem przepisów po wprowadzonych zmianach. Szczególnej uwadze poświęcone zostaną kwestie: -niewypłacalności grup spółek, -upadłości konsumenckiej, -przygotowanej upadłości (pre-pack), -niewypłacalności klubów sportowych -oraz regulacji zawodu syndyka.…

Share.

W tym wpisie staram się odpowiedzieć na pytanie czy na gruncie nowych przepisów prawa upadłościowego prokurent ma legitymację do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a w konsekwencji, czy ciąży na nim taki obowiązek. Kwestia ta jest niebagatelna, gdyż przepisy przewidują surową odpowiedzialność odszkodowawczą i karną osób, na których ciąży obowiązek…

Share.

W polskim prawie spółek szykuje się niemała rewolucja. Ministerstwo Rozwoju poddało pod pre-konsultacje projekt nowego typu spółki kapitałowej, prostej spółki akcyjnej, która ze swego założenia ma łączyć zalety spółki z o.o. i spółki akcyjnej oraz może stanowić pożądaną formę prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsięwzięcia typu start-up. Natomiast, Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje…

Share.

Reforma prawa spółek w Europie przebiega obecnie pod dwoma głównymi hasłami: digitalizacja (zob. http://ec.europa.eu/justice/civil/files/company-law/icleg-report-on-digitalisation-24-march-2016_en.pdf) i mobilność transgraniczna. Digitalizacja łączy się z rozpowszechnieniem technologii informatycznych, które ułatwiają i przyspieszają rejestrację spółek, obniżają koszty wykonywania praw z akcji przez inwestorów zagranicznych oraz ułatwiają dostęp do informacji. Mobilność transgraniczna zmierza do dalszej liberalizacji…

Share.

Niedawno ukazało się uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r (III CZP 89/15), w której Sąd Najwyższy stwierdził, że oświadczenie członka zarządu o rezygnacji z tej funkcji składane jest spółce zgodnie z art. 205§2 (dla Sp. z o.o.) lub 373§2 k.s.h. (dla S.A.), tj. na ręce któregokolwiek z…

Share.

PSA jest wariantem SA; przepisy o SA obowiązują, o ile nie zostały wyraźnie uchylone albo nie są sprzeczne ze statutem w granicach, w jakich swoboda regulacji w ramach PSA jest zwiększona. Spółka może być zawiązana w trybie standardowym dla SA lub w trybie S24 (zasadniczo elektronicznym). Warto m.zd. stworzyć także…

Share.

W sierpniowe środy Ministerstwo Rozwoju zaprasza na dyskusje na temat Prostej Spółki Akcyjnej. Drugi panel odbędzie się 10 sierpnia, a trzeci 17 sierpnia. W oczekiwaniu na kolejne dyskusje, przedstawiam krótkie (i bardzo subiektywne) podsumowanie pierwszego spotkania, które odbyło się 3 sierpnia. **** Dyskusję otworzyli gospodarze – przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, pan…

Share.

Polskie piśmiennictwo prawnicze zostało wzbogacone przez dr. Arkadiusza Radwana pozycją niepospolitą. Monografia „Ius dissidentium. Granice konsensusu korporacyjnego i władzy większości w spółkach kapitałowych”, ogłoszona przez Wydawnictwo C.H.Beck w serii „Instytucje prawa prywatnego” (Warszawa 2016, cena 189 zł)) zasłużyła na szczególną uwagę tematem, jakiego dotyczy; rozmachem, z jakim ów temat podejmuje;…

Share.

Wyniki brytyjskiego referendum w sprawie Brexitu sprawiły, że europejskie centrale instytucji finansowych będą się najpewniej musiały wyprowadzić z Londynu. Rozpoczął się festiwal przewidywań, które z miast UE branża wybierze na swój „nowy dom”. NY Times przygotował ranking „Nowych Londynów”. Miasta-kandydaci były oceniane m.in. za: procent mieszkańców posługujących się językiem angielskim,…

Share.

Zakończyła się międzynarodowa konferencja M&A WORLDWIDE ACQUISITION AND INVESTMENT FORUM.  W Forum uczestniczyło blisko 150 przedstawicieli firm oraz organizacji, w tym 50 ekspertów M&A z niemal 40 krajów świata, którzy dyskutowali o globalnych trendach w obszarze fuzji i przejęć oraz kluczowych aspektach transakcji transgranicznych. Pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja M&A…

Share.

Już w przyszłym tygodniu największe wydarzenie w Europie Środkowej i Wschodniej poświęcone prawu spółek – organizowana przez Instytut Allerhanda oraz Centre for European Company Law konferencja „Company Law Reform in Central and Eastern Europe: Legal Borrowing, Leapfrogging, and Innovating for a Competitive Regulatory Environment” (zob. poprzedni wpis poświęcony wydarzeniu). Wydarzenie…

Share.

Z zaciekawieniem przeczytałam uzasadnienie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, o którym mowa w tytule niniejszego artykułu. Wynika to z faktu, że w ostatnich latach wiele w piśmiennictwie z zakresu prawa spółek o uchwałach nieistniejących napisano, sporo w na rzecz obrony tezy o istnieniu uchwał nieistniejących. Wspomniany wyrok Sądu Apelacyjnego w…

Share.

W dniu 15 kwietnia 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej („PWP”), która wprowadza istotne także z praktycznego punktu widzenia zmiany w systemie rejestracji i ochrony znaków towarowych. Jest to druga w ostaniem czasie zmiana PWP (poprzednia weszła w życie 1…

Share.

Jesteś fanem techniki? Może masz w planach stworzenie nowego, innowacyjnego rozwiązania biznesowego i chciałbyś skonsultować swój pomysł? Albo po prostu z chęcią posłuchasz polskich startupowców? Let’s Start Up! to projekt, którego celem jest integracja środowiska biznesowego i akademickiego w Polsce. Inicjatywa dąży do tego, aby nawiązać połączenie między środowiskiem uczelni…

Share.

W dniu 28 stycznia 2016 r. Sąd Najwyższy (SN) wydał uchwałę, zgodnie z którą „po uznaniu przez sąd bezskuteczności czynności prawnej dłużnika z osobą trzecią z powodu pokrzywdzenia wierzyciela, termin do wystąpienia z żądaniem uznania bezskuteczności czynności rozporządzającej korzyścią między osobą trzecią a osobą czwartą (art. 534 k.c.) liczy się…

Share.

Od dłuższego czasu doktryna prawa spółek oraz orzecznictwo były podzielone w zakresie poglądów, komu przysługuje tzw. bierna reprezentacja spółki w sytuacji, gdy członek zarządu składa rezygnację z tej funkcji; innymi słowy – komu należy złożyć (doręczyć) oświadczenie woli o rezygnacji członka zarządu, aby rezygnacja była uznana za złożoną skutecznie. Wykrystalizowało…

Share.

Emitenci giełdowi w Polsce stosunkowo rzadko raportują informacje poufne. W dużym stopniu zjawisko to (które już w tym miejscu ocenić należy negatywnie, gdyż informacja poufna powinna być kluczową informacją raportowaną przez emitentów; co pośrednio wynika już z systematyki przepisów art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej) wynika z nieumiejętności…

Share.

Już w kwietniu rozpocznie się Let’s Start Up! – największy studencki festiwal startupowy w Polsce. Cztery kompleksowe wydarzenia, tysiące uczestników, kilkadziesiąt startupów i szanse na realizację swojego biznesu marzeń. To wszystko w ramach inicjatywy organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Biznesu działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Celem inicjatywy jest…

Share.

10 marca 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w odpowiedzi na pytanie prawne o następującej treści: Czy w świetle art. 249 k.s.h. sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki stanowi samodzielną przesłankę powództwa o jej uchylenie?​ Uchwała SN brzmi następująco: Sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością…

Share.

Kilka tygodni temu jeden ze swoich wpisów poświęciłem nowej książce A. Radwana – Ius dissidentium (C.H. BECK, 2016) (zobacz wpis). Dzięki uprzejmości autora – A. Radwana, dysponujemy egzemplarzami recenzenckimi książki. Warunkiem otrzymania książki jest przygotowanie recenzji, którą zamieścimy na Korporacyjnie.pl (alternatywnie recenzji, która zostanie opublikowana w polskim albo zagranicznym czasopiśmie…

Share.

9 i 10 czerwca 2016 r w Warszawie, w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbędzie się konferencja pt. “Company Law Reform in Central and Eastern Europe: Legal Borrowing, Leapfrogging, and Innovating for a Competitive Regulatory Environment”. Wydarzenie zostało objęte patronatem m. in. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Ministerstwa…

Share.

Książka A. Radwana, Ius dissidentium. Granice konsensusu korporacyjnego i władzy większości w spółkach kapitałowych, wydana nakładem wydawnictwa C.H. Beck, to pozycja z serii „muszę ją mieć” dla wszystkich zainteresowanych prawem spółek, ekonomiczną analizą prawa, a także wszystkich, którzy chcieliby poprawić swój warsztat pisarski. O Autorze Autorem jest uznany teoretyk i…

Share.

Pamiętacie, jak obiecaliśmy Wam cykl prezentujący polskie tłumaczenia anglojęzycznego żargonu i terminów transakcyjnych? Rozumiemy, że możecie nie pamiętać, ponieważ trochę czasu już od tej obietnicy minęło (jeśli nie pamiętacie i nie wiecie, o co chodzi – wprowadzenie do cyklu przeczytacie tutaj). Z drobnym poślizgiem, dziś rozpoczynamy ten obiecany cykl. I…

Share.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Akt stanowi m.in.,  że przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością – będzie mógł wybrać procedurę naprawczą dopasowaną do swoich potrzeb. Postępowania restrukturyzacyjne mają umożliwić zmiany struktury majątku, zobowiązań i zatrudnienia w celu pozostania w obiegu gospodarczym.…

Share.

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie uchwała Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), na mocy której uchwalono nowy tekst Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (DPSN). W związku z tym, należało – jak się wydaje – przyjąć, że spółki publiczne będą od dnia 1 stycznia 2016…

Share.

W ubiegłym tygodniu ukazało się uzasadnienie uchwały SN z dnia 27 sierpnia 2015 r. (III CZP 62/15) dotyczącej odznaczającej się dużą praktyczną doniosłością kwestii rozumienia regulacji art. 594 k.s.h. W przepisach tego artykułu sankcjonuje się zaniechania wykonywania przez członków zarządów spółek kapitałowych (i odpowiednio – ich likwidatorów; art. 594 §…

Share.

Anglojęzyczne terminy używane dla określenia klauzul i konstrukcji umownych przez praktyków fuzji i przejęć potrafią zaskoczyć swoją barwnością (a czasem wręcz dziwactwem). Pierwsze skojarzenie, co do ich znaczenia jest z innego świata niż prawniczy. Dodają one kolorytu negocjacjom lub treści uwag do dokumentów transakcyjnych, przekazywanych przez klientów. Dowodzą również, jaką…

Share.

W ramach kontynuacji cyklu „6 pytań” (zob. poprzednią rozmowę z mec. Ewą Ciborowską), przedstawiam rozmowę z mec. Martą Wojciechowską. Szymon Syp: Co skłoniło Panią do podjęcia kariery zawodowej jako prawnik in-house? Marta Wojciechowska: Od początku mojej kariery zawodowej miałam biznesowe podejście do świadczonych usług, to znaczy byłam zainteresowana szukaniem najlepszych…

Share.

Powszechna, zwłaszcza w spółkach publicznych, praktyka udzielania pełnomocnictw do udziału w zgromadzeniu udziałowców, wiąże się z pewnymi ryzykami. Jedno z nich dotyczy poprawności zredagowania dokumentu pełnomocnictwa. Praktyka jest w tym zakresie zróżnicowana: z niektórych pełnomocnictw wynika umocowanie do udziału/ uczestnictwa w zgromadzeniu, z innych –umocowanie do udziału/ uczestnictwa oraz do…

Share.

Czołowi przedstawiciele polskiego biznesu chcą stworzyć Kodeks, zawierający szkice ustaw, które mogłyby poprawić warunki do prowadzenia biznesu w Polsce. W tym celu zawiązali największą w tej części Europy inicjatywę, która ma na celu wyłonienie spośród regulacji państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej takich rozwiązań, które najlepiej wspierają lokalny biznes i które…

Share.

W związku ze zbliżającym się VIII Forum Dyrektorów Działów Prawnych 29-30.09.2015, Warszawa, mam przyjemność przedstawić rozmowę z mec. Ewą Ciborowską. Szymon Syp: Co skłoniło Panią do podjęcia kariery zawodowej jako prawnik in-house? Ewa Ciborowska: Praca blisko biznesu i dla biznesu – mogę na bieżąco obserwować efekty pracy mojego zespołu, korygować…

Share.
1 2 3 5