Chat with us, powered by LiveChat

Browsing: Nieruchomości

Łączenie spółek jest jednym ze sposobów usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej. Proces ten pozwala np. zredukować koszty operacyjne, zwiększyć udział w rynku lub konkurencyjność, a niekiedy nawet umożliwić przetrwanie na rynku. Jednakże udana fuzja powinna być poprzedzona nie tylko identyfikacją przyszłych korzyści, ale również wieloobszarową analizą potencjalnych problemów prawnych z nią…

Share.

Zgodnie z tegorocznym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (dalej jako: „TK”) przepisy art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w  prawo własności (dalej jako: „ustawa”) zostały uznane za niezgodne z Konstytucją w zakresie, w jakim przyznają uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania…

Share.

W marcu tego roku, Sąd Najwyższy („SN”) podjął istotną dla obrotu nieruchomościami uchwałę (sygn. III CZP 111/14), w której przesądził, że gminie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami („Ugn”) prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej w drodze decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.…

Share.

Trudno wyobrazić sobie w dzisiejszych czasach umowy sprzedaży nieruchomości lub udziałów / akcji bez oświadczeń i zapewnień. Representations and warranties, czy też, jak wielu prawników nazywa je slangiem, po prostu „repy” są nieodłącznym elementem każdej zawieranej obecnie umowy sprzedaży aktywów lub nieruchomości, zwłaszcza w obrocie profesjonalnym. Konstrukcja prawna „repów” została…

Share.

Wygląda na to, że organy skarbowe, a także niektórzy sędziowie NSA, postanowili pomóc psychologicznie, a może także ekonomicznie społeczeństwu. Zaczęli twierdzić, że przejęcie zobowiązania (np. długu z tytułu kredytu) nie jest wydatkiem. Takie twierdzenie z pewnością pomaga wszystkim zadłużonym, ponieważ daje nadzieję, że ich długi zostaną przejęte przez bliżej nieokreślonych…

Share.

Wspólnie z Instytutem Allerhanda zapraszamy do udziału w II Polskim Kongresie Prawa Budowlanego i Nieruchomości 2015. To szczególne wydarzenie branżowe dla wszystkich zainteresowanych prawem budowlanym i rynkiem nieruchomości osób, gromadzące najwybitniejszych polskich ekspertów w tych dziedzinach. Wśród tematów Kongresu są m.in.: aktualna tematyka „własności warstwowej” (legislacja, doświadczenia polskie i europejskie,…

Share.