Chat with us, powered by LiveChat

Browsing: Podatki

„Mimo to bez wątpienia istniał „defensywny” powód tej [charytatywnej: przyp. RW] działalności. Ważną po części rzeczą było pokazać, że bogaci bankierzy dobrowolnie biorą udział w pracach na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Jak się później przekonamy, miało to ogromne znaczenie, ponieważ coraz większa liczba polityków z lewicy opowiadała się za bezpośrednią…

Share.

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych (UFIN), potocznie nazywanym podatkiem bankowym, weszła w życie dokładnie przed rokiem, tj. 1 lutego 2016 r. Jej przepisy, bardzo lakoniczne zarówno w swojej treści, jak i w ich uzasadnieniu, od początku obowiązywania budziły liczne wątpliwości interpretacyjne. Tym artykułem chcę podsumować pierwszy rok obowiązywania…

Share.

Szykują się istotne zmiany w zakresie informowania urzędów o przeprowadzonych reorganizacjach i restrukturyzacjach. Wejście w życie nowych przepisów w zakresie cen transferowych coraz bliżej (Ustawa zmieniająca przepisy o cenach transferowych wraz z poprawkami trafia na biurko Prezydenta!), zmiany te w praktyce dotyczyć też będą wewnętrznych reorganizacji. Patrząc na ilość informacji,…

Share.

…i sunął wyścigową motorówką pod Mostem Świętokrzyskim, przesiadł się w Syrenę Sport i manewrował wśród uliczek na Powiślu. Wieczorem zaś sączył Winiak Klubowy z migoczącym Narodowym w tle… Inne kraje naszego regionu już zorientowały się, że nie jest to niemożliwe. Trzeba tylko… obniżyć podatki dla filmowców. Na wstępie odróżnijmy dwie…

Share.

WSA potwierdził, ze kwota główna pożyczki jest kosztem w przypadku jej wydania w naturze. W związku z nowymi regulacjami od 1 stycznia 2015, pojawiło się nowe wyzwanie dla podatników – konieczność rozliczenia uregulowania zobowiązań w naturze. Nowe przepisy przewidują bowiem, że w przypadku wykonania zobowiązania poprzez inne świadczenie niepieniężne (np.…

Share.

Podatkowa grupa kapitałowa (PGK) jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych jest „narzędziem” coraz chętniej wykorzystywanym przez grupy kapitałowe celem optymalizacji zobowiązań podatkowych. Częstym powodem tworzenia PGK jest również chęć ujednolicenia polityk podatkowych w grupach kapitałowych, zmniejszenie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych, czy też uniknięcie kosztów analiz rynkowego…

Share.

Wprowadzenie w życie pomysłu PO zakładającego likwidację składek społecznych i zdrowotnych i wprowadzenie ujednoliconego, podwyższonego PIT jest możliwe. Oznacza to jednak, że PIT według najniższej 10%-owej stawki będą płacili nieliczni podatnicy; zdecydowana większość osób zapłaci podatek według najwyższej stawki wynoszącej 39,5%.  Za nami gorący przedwyborczy weekend. Politycy na konwencjach przedwyborczych…

Share.

Przedstawiamy Państwu opinię w sprawie C-252/14 Pensioenfonds Metaal en Techniek przeciwko Skatteverket zainicjowanej wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Högsta förvaltningsdomstolen (naczelny sąd administracyjny, Szwecja) w przedmiocie wykładni art. 63 TFUE w kontekście opodatkowania dochodów funduszy emerytalnych przy odmiennym traktowaniu funduszy emerytalnych będących rezydentami i funduszy emerytalnych…

Share.

Sezon wakacyjny sprawił, że wielu osobom mogły umknąć informacje o planowanych zmianach w ustawie o biegłych rewidentach. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do odpowiednich regulacji wspólnotowych. Nowe regulacje podyktowane są chęcią wzmocnienia niezależności biegłych rewidentów oraz poprawą jakości usług audytu świadczonych na rzecz klientów.  Dlatego nowe przepisy …

Share.

MF donosi o ułatwieniach obsługi podatników i pracowników administracji podatkowej przez KIP poprzez wdrożenie nowego systemu informatycznego, który kosztował podatników 4,5 mln zł. Krajowa Informacja Podatkowa (KIP) to ogólnokrajowa infolinia podatkowa, uruchomiona przez Ministerstwo Finansów (MF) w 2006 r. Z roku na rok cieszy się ona coraz większą popularnością, udzielając…

Share.

Zmiana przepisów w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, jaka miała miejsce z początkiem 2014 r., wciąż „wychodzi bokiem” przedsiębiorstwom budowlanym. Ministerstwo Finansów i polskie sądy twierdzą, że usługi budowlane są wykonane wtedy, kiedy zostanie wbita ostatnia łopata. Od tego faktu uzależniają moment rozliczenia VAT. Przepisy w zakresie VAT w przypadku…

Share.

Wygląda na to, że organy skarbowe, a także niektórzy sędziowie NSA, postanowili pomóc psychologicznie, a może także ekonomicznie społeczeństwu. Zaczęli twierdzić, że przejęcie zobowiązania (np. długu z tytułu kredytu) nie jest wydatkiem. Takie twierdzenie z pewnością pomaga wszystkim zadłużonym, ponieważ daje nadzieję, że ich długi zostaną przejęte przez bliżej nieokreślonych…

Share.

Niedoszli beneficjenci środków europejskich, którzy nie ze swojej winy zostali pozbawieni możliwości uzyskania dofinansowania, z reguły porzucają temat pociągnięcia do odpowiedzialności instytucji odpowiedzialnej za wadliwą – uniemożliwiającą dofinansowanie – ocenę czy przetrzymanie oceny projektu lub odwołania do momentu wyczerpania alokacji. Warto zauważyć, że sytuacja, w której wnioskujący o środki unijne…

Share.

Nie ma co do tego wątpliwości, że pojęcie podatnika jest jednym z kluczowych w prawie podatkowym. Każdy podatek musi mieć zdefiniowany zakres podmiotowy, czyli zbiór osób lub podmiotów, które zobowiązane są płacić określony podatek. Ogólna definicja podatnika, zawarta chociażby w ordynacji podatkowej, wskazuje, że podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna…

Share.

NSA stwierdził, że polski ustawodawca źle implementował Dyrektywę VAT. Na podstawie ustawy o VAT o tzw. „pierwszym zasiedleniu” można mówić wówczas, gdy nieruchomość została oddana do używania podczas „wykonania czynności opodatkowanych”. Dotychczas, choć ten przepis budził sporo wątpliwości, jego praktyczna interpretacja była w tym zakresie raczej jednolita. Ze względu na…

Share.

Miło nam poinformować, że już od lipca będziemy publikować wybrane wpisy ekspertów firmy doradczej Crido Taxand, którzy prowadzą bloga podatkiwbiznesie.pl. Wśród autorów znajdą się najlepsi doradcy podatkowi w swoich dziedzinach, m.in. Roman Namysłowski (Najlepszy doradca podatkowy w zakresie VAT – wg rankingów Rzeczpospolitej i DGP) oraz Ewelina Stamblewska-Urbaniak (Najlepszy doradca podatkowy…

Share.

Miło mi poinformować, że ruszyły zapisy na studia podyplomowe Prawo i podatki dla firm rachunkowych, w ramach których będę jednym z wykładowców. Więcej informacji. UCZESTNICY STUDIÓW: Program przeznaczony jest dla osób zajmujących się lub chcących się zajmować zawodowo problematyką podatkową, a przede wszystkim dla właścicieli biur rachunkowych – księgowych, księgowych,…

Share.

Ostatnia dekada funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w Polsce, tj. okres funkcjonowania po zmianach wprowadzonych nowelizacjami z 2002 r., uwidoczniła jego słabe strony, w tym w szczególności pokazała, jak szeroki dostęp do sądownictwa administracyjnego przekłada się na jego sprawność. W obecnych realiach na wyznaczenie rozprawy przed sądem I instancji oczekuje się nawet…

Share.

Opinia w sprawie C-76/14 Mihai Manea przeciwko Instituția Prefectului zainicjowana wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Curtea de Apel Braşov (Rumunia). Sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy art. 110 TFUE stoi na przeszkodzie wprowadzeniu przez państwo członkowskie jednorazowego podatku od samochodów, pobieranego przy pierwszej rejestracji samochodu na…

Share.

Do 5 marca 2015 roku potrwają konsultacje społeczne nad projektem ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. W najogólniejszym zarysie nowelizacja służyć ma doprowadzeniu do szerszego i bardziej powszechnego wykorzystywania mediacji i innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów. Sama nazwa projektu nie sugeruje, że może on dotyczyć jakiegokolwiek zagadnienia podatkowego. Faktycznie…

Share.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 3 lutego 2015 r.[1] Sprawa C‑5/14 Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH przeciwko Hauptzollamt Osnabrück [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy)] Odesłanie prejudycjalne – Uregulowanie państwa członkowskiego przewidujące podatek od paliw jądrowych – Zgodność z konstytucją krajową i z prawem Unii – Dyrektywa 2003/96/WE – Artykuły 2 i 14…

Share.

W prawie podatkowym, jak co roku o tej porze, wszyscy bacznie przyglądamy się zmianom. Te dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji[1] potencjalnie dotknąć mogą bardzo szerokiego kręgu adresatów. Niniejszym artykułem chciałabym zachęcić tych z Państwa, którzy nie mieli jeszcze okazji pochylić się nad brzmieniem nowych regulacji, do dokonania oceny ich wpływu na rozliczenia…

Share.

W artykule pt. „U spółki wypłacającej dywidendę nie powstaje przychód”, opublikowanym 29 października 2012 roku w dzienniku „Rzeczpospolita”, pisałam o ukształtowanym, korzystnym dla podatników, stanowisku sądów administracyjnych w zakresie braku przychodu po stronie spółki przekazującej dywidendę w formie rzeczowej w związku z tym zdarzeniem. Na gruncie obecnych przepisów brak jest…

Share.

Zapewne większość osób, która miała okazję zapoznania się kiedykolwiek z opinią podatkową, mogła natrafić tam na fragment wskazujący na ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe przyjętego rozwiązania i rekomendację wystąpienia z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego dla uniknięcia powyższego. W obecnym stanie prawnym, a jednocześnie mając na uwadze brak…

Share.

  1.  Uwagi wstępne Tytułowe pytanie może wydawać się trywialne, a wręcz retoryczne, bowiem natychmiast nasuwa się oczywista odpowiedź: „nie”. Osoby prawne, w tym spółki kapitałowe, nie mogą pełnić funkcji pełnomocnika procesowego zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i podatkowym[1], co wynika odpowiednio z art. 33 § 1 k.p.a. i art. 137 § 1…

Share.

W Polsce istnieje obecnie 16 izb skarbowych i 400 urzędów skarbowych. Każde z nich jest odrębną jednostką budżetową, samodzielnie bilansującą się, zarządzającą posiadanym majątkiem oraz zasobami, a także prowadzącą własną politykę kadrową. Taka struktura funkcjonowania aparatu skarbowego siłą rzeczy musi wiązać się ze stosunkowo wysokimi kosztami utrzymania aparatu. Ministerstwo Finansów…

Share.

Dziś w Warszawie odbył się kolejny Polski Kongres Prawa Podatkowego, organizowany przez Instytut Allerhanda, którego patronem medialnym był portal korporacyjnie.pl. Kongres poświęcony został zmianom w prawie podatkowym, które można podzielić na trzy grupy: 1. pierwszą grupę stanowią te zmiany, które weszły w życie w 2014 roku (w szczególności w zakresie ustalania momentu…

Share.

O Polakach można w pewnością stwierdzić jedno – to co zachodnie uważają za lepsze. Na zachodzie samochody są szybsze, drogi lepsze, trawa bardziej zielona… Ministerstwo Finansów zdaje się doskonale wyczuwać te drzemiące w nas od lat nastroje i na przykładzie ustawodawstwa państw zachodnich zachęca nas do walki z unikaniem opodatkowania.…

Share.

W Sejmie trwają obecnie prace nad poselskim projektem zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w zakresie umowy subpartycypacji. Umowa ta jako umowa nazwana ma bardzo ograniczony zakres podmiotowy. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych oraz prawem bankowym umowa subpartycypacji zawierana jest z zasady pomiędzy bankiem jako inicjatorem…

Share.

Dzisiejszy wpis chciałabym rozpocząć od przytoczenia cytatu z wyroku NSA ośrodek zamiejscowy w Białymstoku, który dostrzegłam ostatnio nad biurkiem kolegi z pracy: „Nie ma żadnej podstawy prawnej, która nakazywałaby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony powinny regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób najbardziej korzystny dla fiskusa”. Tyle sądy. A organy? Organom…

Share.

Od dwóch dni media ponownie huczą na temat planowanych zmian prawa podatkowego w zakresie opodatkowania spółek osobowych. Prace nad rewolucyjnymi zmianami w podatku dochodowym, których wprowadzenie zapowiadane było początkowo na 1 stycznia 2013 r., wciąż trwają. Rząd wyłączył do odrębnego rozpoznania projekt dotyczący opodatkowania podatkiem dochodowym niektórych spółek osobowych. Zmiany…

Share.

Witam! Poniższym wpisem chciałabym rozpocząć podatkowe rozważania w portalu korporacyjnie.pl. Życzę miłej lektury. *** Przełomowa klauzula przeciw unikaniu opodatkowania pozostaje wciąż na etapie negocjacji [1] – a organy podatkowe już uzurpują sobie prawo wskazywania podatnikom (choć jeszcze nie powołując się wprost na próbę obejścia prawa podatkowego), że dokonane przez nich…

Share.