Chat with us, powered by LiveChat

Emerging Europe: Raport M&A 2013/14

0

Pojawił się pierwszy raport analizujący fuzje i przejęcia w 2013 r. (zob. też mój wpis: O transakcjach w minionym roku w Polsce (i Europie) – przegląd najważniejszych deali): Emerging Europe: Raport M&A 2013/14 przygotowany przez CMS. Raport obejmuje następujące państwa: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina.

Warto zauważyć, że wśród wymienionych 20 największych transakcji jedynie jedna dotyczy Polski. Mowa o przejęciu Polkomtela przez Cyfrowy Polsat (wartość ok 1,2 mld EUR). O problemach związanych z transakcją zobacz tu)

Z kolei wartość całkowita transakcji w Polsce w 2013 r. wyniosła 12 mld EUR (w porównaniu do 9 mld EUR w 2012 r.). Wzrosła także liczba transakcji do 363 w porównaniu do 331 w 2012 r.

Metodologia wybranych, największych transakcji w raporcie może jednak budzić wątpliwości. Przykładowo: przejęcie przez Cyfrowy Polsat Polkomtela zostało zakwalifikowane jako dwie transakcje (nabycie pakietu większościowego i mniejszościowe).

Mój poprzedni wpis można uzupełnić więc o przynajmniej następujące transakcje (przejmujący/przejmowany):

1) Cyfrowy Polsat/Polkomtel (1,2 mld EUR + 0,2 mld EUR);

2) Roustam Tariko/ Central European Distribution Corporation (CEDC) (675 mln EUR);

3) Grupa Azoty SA/ Zaklady Azotowe Pulawy SA (453 mln EUR);

4) General Motors/ Isuzu Motors Polska (ok. 262 mln EUR);

a także transakcje na rynku nieruchomości:

5) Allianz Real Estate; ECE Projektmanagement; Inwestorzy prywatni / Silesia (Centrum handlowe (412 mln EUR);

6) Tristan Capital Partners/ portfel pięciu nieruchomości handlowych  (175 mln EUR);

7) Lone Star Funds/ Globe Trade Centre SA (160 mln EUR).

Zachęcam do zapoznania się z raportem.

Share.

About Author

Szymon Syp jest adwokatem, doktorem nauk prawnych (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW) oraz absolwentem programu LL.M. (Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie). Szymon posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe i specjalizuje się w prawie spółek, obsłudze bieżącej spółek polskich i zagranicznych, transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz prawie konkurencji.

Szymon aktualnie jest Starszym Prawnikiem/Menadżerem w ramach Crido, gdzie należy do zespołu odpowiadającego za świadczenie usług prawnych. W ramach Crido Szymon doradzał przy wielu transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz publicznym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla klientów prywatnych, spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Szymon pracował m.in. dla właścicieli EBS sp. z o.o. przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w grupie spółek EBS; b) doradzał Hili Company przy akwizycji polskiej spółki spedycyjnej Allcom sp. z o.o.; c) doradzał Exact Systems S.A. przy nabyciu spółek w Niemczech, Belgii oraz Polsce; d) doradzał KRUK S.A. przy nabyciu PRESCO GROUP. Szymon posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów prywatnych, obsługi prawnej w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LL.M. Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiował także i był stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbył również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Szymon od kilku lat wykłada prawo konkurencji i prawo handlowe wraz z prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie pracuje nad rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: International Bar Association (brał aktywny udział w konferencjach IBA w Wiedniu, Londynie, Barcelonie, Rzymie, Berlinie czy Paryżu),  AIJA, Instytutu Allerhanda, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Szymon jest współautorem komentarza do Rozporządzenia MAR,  współautorem komentarza do Prawa Pocztowego, autorem wielu artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych.  Szymon jest współzałożycielem i pomysłodawcą znanych w środowisku blogów prawniczych: Korporacyjnie.pl oraz Antitrust.pl. Prowadzi również autorski blog o transakcjach M&A (www.transakcyjnie.pl).

Szymon wystąpił jako prelegent na przeszło 40 warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentował referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. został  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *