Komisja Nadzoru Finansowego o ryzykach związanych z inwestycją w tokeny

0

KNF wydała komunikat dotyczący ryzyk prawnych i okołoprawnych związanych ze sprzedażą tzw. tokenów lub monet w ramach Initial Token Offerings- ITOs lub Initial Coin Offerings-ICOs.

KNF sugeruje potencjonalnym inwestorom zwrócenie uwagi na zagrożenia wiążące się z faktem, że jest to przestrzeń nieregulowana, podatna na oszustwa i nieprawidłowości. Tokeny często nadają jedynie uprawnienia do uzyskania od ich wystawców określonych produktów lub usług, nie reprezentując przy tym innej wartości, co bezpośrednio wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, a nawet całości, zainwestowanych środków. KNF alarmuje, że udostępniane ewentualnym nabywcom informacje bywają niepełne i nieadekwatne.  Co więcej, obrót tokenami i ich wymiana na waluty państwowe niejednokrotnie podlega ograniczeniom, co utrudnia „wyjście” z inwestycji. Istnieje również ryzyko wystąpienia problemów ze sprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem tej dostatecznie nieprzetestowanej technologii (DTL/Blockchain).

Ponadto, KNF zwraca uwagę na prawne aspekty działalności w sferze ICOs. Potencjalnie, działanie w tym zakresie mogą podlegać wymogom dotyczącym tworzenia prospektu emisyjnego i oferty publicznej, tworzenia i zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnym czy też ochroną inwestorów. W razie wątpliwości po stronie podmiotów oferujących ICOs KNF zaleca skierowanie zapytania do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który będzie oceniał powyższe wymagania przez pryzmat konkretnego przypadku. Ze względu na odpowiedzialność karną jest to szczególnie istotne jeżeli dana działalność wymaga zezwolenia.

Współautorką wpisu jest Agnieszka Bartolik – praktykant w Crido Legal

Share.

About Author

Doktor nauk prawnych.

Specjalizuję się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach (zob. www.transakcyjnie.pl), prawie medycznym (zob. www.prawoamedycyna.pl) oraz prawie konkurencji (zob. www.antitrust.pl).

Współpracuję z jedną z polskich kancelarii prawnych, gdzie doradzam przedsiębiorcom w zakresie prawa spółek, restrukturyzacji, prawa konkurencji czy M&A.

Jestem założycielem i pomysłodawcą Korporacyjnie.pl.

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LLM Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiowałem także i byłem stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbyłem również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego. Wykładam prawo konkurencji i prawo handlowe wraz prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie kończę pisać rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jestem członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Napisałem wiele artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych. Publikuję też na www.concurrences.com.

Występuję jako prelegent na warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentowałem referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. zostałem  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

Publikacje

Konferencje

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *