Chat with us, powered by LiveChat

M&A Worldwide Acquisition and Investment Forum w 2016 roku – jedyne takie wydarzenie w Polsce

0

Warszawa 12 maja 2016 roku, w hotelu Marriott odbędzie się międzynarodowa konferencja M&A WORLDWIDE ACQUISITION AND INVESTMENT FORUM. Wydarzenie to jest częścią warszawskiego konwentu M&A Worldwide Network. Organizatorami wydarzenia są firmy Capital One Advisers oraz JP Weber, które w Polsce reprezentują sieć M&A Worldwide.

Celem konferencji jest dyskusja nad globalnymi trendami w obszarze fuzji i przejęć oraz omówienie kluczowych aspektów transakcji transgranicznych. Uczestniczyć w niej będą reprezentujący blisko 40 krajów, bankierzy inwestycyjni zrzeszeni w sieci M&A Worldwide, zagraniczni inwestorzy, a także właściciele i kadra zarządzająca czołowych polskich przedsiębiorstw.

”Od początku planowania konferencji zależało nam na tym, aby miała charakter teoretyczny jak i praktyczny, dlatego eksperci przedstawią na niej różne aspekty związane z przejęciem, sprzedażą i łączeniem spółek oraz wyjaśnią, jak uniknąć częstych pułapek i błędów. Dzięki temu uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie przeprowadzić proces fuzji i przejęć, począwszy od podjęcia decyzji aż do końcowej realizacji.”- mówi Grzegorz Piechowiak, Partner Zarządzający JP Weber

Prelegentami konferencji będą zarówno osoby związane na co dzień z procesami transakcyjnymi oraz przedsiębiorstwa, które osiągnęły szereg sukcesów na arenie międzynarodowej. W ramach Case Study od praktycznej strony opowiedzą o swoich projektach i przedsięwzięciach. Głównymi zagadnieniami poruszanymi na forum będą:

  • GLOBALNE TRENDY M&A
  • JAK SKUTECZNIE ZREALIZOWAĆ TRANSGRANICZNY PROJEKT PRZEJĘCIA SPÓŁKI?
  • Kluczowe czynniki sukcesu, wycena i aspekty due diligence, dobre praktyki M&A. Rozwój transakcji M&A w wybranych sektorach (motoryzacja i transport, IT, ochrona zdrowia, FMCG, energetyka i ekologia).
  • ZNACZENIE ASPEKTÓW KULTUROWYCH W PROCESIE INTEGRACJI PO ZAMKNIĘCIU TRANSAKCJI
  • Jaki jest wpływ kultury na dalszy przebieg procesu?

„Jesteśmy niezwykle dumni z takiego grona uczestników. Spotkanie to będzie również idealną okazją do wymiany doświadczeń oraz pozyskania nowych relacji biznesowych. Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną szansę spotkać w jednym miejscu kilkudziesięciu doradców oraz ekspertów M&A z całego świata i porozmawiać z nimi o potencjalnych regionalnych i globalnych projektach inwestycyjnych.” – mówi Anna Domeredzka, Wiceprezes Capital One Advisers.

Wydarzenie zwieńczone zostanie koktajlem networkingowym, podczas którego będzie można już indywidualnie kontynuować dyskusje, które mogą się okazać początkiem długotrwałych relacji biznesowych.

Patronami wydarzenia zostali  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Konferencja odbywać się będzie w języku angielskim.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie wydarzenia: http://forum.m-a-worldwide.com.pl

Zgłoszenia można kierować również na adres e-mailowy: forum@m-a-worldwide.pl

****

O M&A Worldwide Network

Założona w 2004 roku sieć M&A Worldwide jest globalną organizacją zrzeszającą 38 butików inwestycyjnych reprezentujących 40 krajów. Do grona członków należą wiodące firmy doradcze, wyspecjalizowane w procesach fuzji i przejęć oraz w finansach korporacyjnych. W ramach M&A Worldwide Network realizowanych jest prawie 300 transakcji rocznie.

Konwenty sieci organizowane są każdego roku i stanowią doskonałą platformę do wymiany doświadczeń oraz opinii związanych z najnowszymi trendami panującymi na rynku M&A między członkami i inwestorami.

O JP Weber

JP Weber od ponad 14 lat wspiera międzynarodowe przedsiębiorstwa w projektach inwestycyjnych, transakcjach M&A oraz restrukturyzacjach a także w bieżących aspektach prawno-podatkowych, zatrudniając ponad 60 doradców inwestycyjnych, podatkowych oraz prawników, działających w biurach we Wrocławiu, w Warszawie i Berlinie. JP Weber obsługuje zarówno duże światowe koncerny, jak i przedsiębiorstwa z sektora MŚP, planujące inwestycje lub transakcje na terenie Polski. Firma wspiera również polskie przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu inwestorów strategicznych oraz w ekspansji na rynki zagraniczne.  JP Weber zapewnia obsługę podczas transakcji oraz w bieżącej działalności, gwarantując indywidualne, ale także kompleksowe podejście do wszystkich zagadnień.

O Capital One Advisers

Capital One Advisers to działająca w skali międzynarodowej niezależna grupa doradcza, która od blisko 15 lat zapewnia swym Klientom wsparcie w pełnym spektrum rozwiązań oferowanych przez rynek kapitałowy i wspomaga dynamiczny rozwój przedsiębiorstw poprzez doradztwo finansowe oraz realizację transakcji kapitałowych. Obsługuje firmy polskie i zagraniczne w obszarze pozyskania zewnętrznego finansowania, w tym organizacji publicznych i niepublicznych ofert papierów wartościowych, fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania dłużnego, wycen, doradztwa strategicznego. W zespole Capital One Advisers pracują finansiści posiadający tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Capital One Advisers jest m.in. Firmą Partnerską GPW dla MŚP oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

Share.

About Author

Szymon Syp jest adwokatem, doktorem nauk prawnych (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW) oraz absolwentem programu LL.M. (Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie). Szymon posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe i specjalizuje się w prawie spółek, obsłudze bieżącej spółek polskich i zagranicznych, transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz prawie konkurencji.

Szymon aktualnie jest Starszym Prawnikiem/Menadżerem w ramach Crido, gdzie należy do zespołu odpowiadającego za świadczenie usług prawnych. W ramach Crido Szymon doradzał przy wielu transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz publicznym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla klientów prywatnych, spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Szymon pracował m.in. dla właścicieli EBS sp. z o.o. przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w grupie spółek EBS; b) doradzał Hili Company przy akwizycji polskiej spółki spedycyjnej Allcom sp. z o.o.; c) doradzał Exact Systems S.A. przy nabyciu spółek w Niemczech, Belgii oraz Polsce; d) doradzał KRUK S.A. przy nabyciu PRESCO GROUP. Szymon posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów prywatnych, obsługi prawnej w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LL.M. Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiował także i był stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbył również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Szymon od kilku lat wykłada prawo konkurencji i prawo handlowe wraz z prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie pracuje nad rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: International Bar Association (brał aktywny udział w konferencjach IBA w Wiedniu, Londynie, Barcelonie, Rzymie, Berlinie czy Paryżu),  AIJA, Instytutu Allerhanda, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Szymon jest współautorem komentarza do Rozporządzenia MAR,  współautorem komentarza do Prawa Pocztowego, autorem wielu artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych.  Szymon jest współzałożycielem i pomysłodawcą znanych w środowisku blogów prawniczych: Korporacyjnie.pl oraz Antitrust.pl. Prowadzi również autorski blog o transakcjach M&A (www.transakcyjnie.pl).

Szymon wystąpił jako prelegent na przeszło 40 warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentował referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. został  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *