Monografia „Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane”

0

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska w sprzedaży ukazała się monografia „Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane” (Warszawa 2017) autorstwa publikującego na Korporacyjnie.pl dr Konrada Czecha. Jest ona pierwszą monografią na polskim rynku wydawniczym dotyczącą tej istotnej problematyki.

Publikacja jest odpowiedzią na wzrastające w Polsce od lat zainteresowanie arbitrażem międzynarodowym (zarówno arbitrażem handlowym, jak też arbitrażem inwestycyjnym). Przedstawiono w niej zagadnienia proceduralne o dużym znaczeniu praktycznym dla przebiegu i wyniku arbitrażu międzynarodowego (m.in. rolę pierwszej konferencji organizacyjnej, możliwe sposoby korzystania z poszczególnych środków dowodowych, typowy przebieg rozprawy).

Publikacja regularnie odwołuje się do przepisów popularnych regulaminów arbitrażowych dotyczących poruszanej problematyki, a także do „miękkich” regulacji branżowych (m.in. IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration, IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration, ICCA Drafting Sourcebook for Logistical Matters in Procedural Orders, UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings).

Opracowanie powinno zainteresować arbitrów, jak również adwokatów i radców prawnych występujących w roli pełnomocników, a ponadto prawników in-house, pracowników administracji publicznej, ekonomistów i księgowych (świadków i biegłych występujących w sporach arbitrażowych).

Książkę można nabyć za pośrednictwem księgarni internetowej Wolters Kluwer.

Share.

About Author

Doktor nauk prawnych.

Specjalizuję się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach (zob. www.transakcyjnie.pl), prawie medycznym (zob. www.prawoamedycyna.pl) oraz prawie konkurencji (zob. www.antitrust.pl).

Współpracuję z jedną z polskich kancelarii prawnych, gdzie doradzam przedsiębiorcom w zakresie prawa spółek, restrukturyzacji, prawa konkurencji czy M&A.

Jestem założycielem i pomysłodawcą Korporacyjnie.pl.

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LLM Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiowałem także i byłem stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbyłem również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego. Wykładam prawo konkurencji i prawo handlowe wraz prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie kończę pisać rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jestem członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Napisałem wiele artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych. Publikuję też na www.concurrences.com.

Występuję jako prelegent na warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentowałem referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. zostałem  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

Publikacje

Konferencje

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *