Chat with us, powered by LiveChat

Podatnicy zagrają z urzędem skarbowym w otwarte karty

0

Szykują się istotne zmiany w zakresie informowania urzędów o przeprowadzonych reorganizacjach i restrukturyzacjach. Wejście w życie nowych przepisów w zakresie cen transferowych coraz bliżej (Ustawa zmieniająca przepisy o cenach transferowych wraz z poprawkami trafia na biurko Prezydenta!), zmiany te w praktyce dotyczyć też będą wewnętrznych reorganizacji.

Patrząc na ilość informacji, jakie będzie trzeba przedstawić urzędowi skarbowemu, czy to w formie nowej dokumentacji, czy nowych załączników do deklaracji CIT, czy wreszcie w ramach Country by Country reporting, należy uznać, że urząd o działalności podatników chce wiedzieć wszystko.

Z projektu deklaracji CIT-TP wynika, że podatnicy na koniec roku będą musieli odpowiedzieć  (TAK/NIE) m.in. na następujące pytania:

1. Czy podatnik w trakcie roku podatkowego zmienił strukturę/formę prawną, m.in. dokonując połączenia z innym podmiotem, podziału czy przejęcia innego podmiotu?

2. Czy zaistniały u podatnika w trakcie roku podatkowego istotne zmiany w pełnionych funkcjach, ponoszonych ryzykach i posiadanych aktywach?

3. Czy podatnik otrzymał rekompensatę za przeniesione na podmiot powiązany w trakcie roku aktywa, prawa, obowiązki, ryzyka?

4. Czy podatnik wypłacił rekompensatę za otrzymane od podmiotu powiązanego w trakcie roku podatkowego aktywa, prawa, obowiązki, ryzyka?

Czytaj dalej…

Share.

About Author

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Crido Taxand

Paweł posiada szerokie doświadczenie w zakresie opracowywania międzynarodowych oraz krajowych struktur inwestycji i struktur własnościowych, w tym planowania przepływów środków pieniężnych generowanych przez inwestycje, ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu zysków do ostatecznego inwestora. Paweł aktywnie uczestniczył w planowaniu i negocjacjach dotyczących kilkudziesięciu transakcji nabycia, sprzedaży lub reorganizacji aktywów o wartości co najmniej kilkuset milionów EUR każda. Jego bogate doświadczenie znalazło potwierdzenie w rankingu Dziennika Gazeta Prawna, gdzie został wskazany jako najlepszy doradca w zakresie M&A w 2014 roku. Został również wyróżniony przez dziennik Rzeczpospolita w „Rankingu firm doradztwa podatkowego 2015” jako rekomendowany doradca w kategorii CIT.

Paweł zajmuje się doradztwem podatkowym od 1999 roku, do Crido Taxand dołączył w 2007 roku. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach, jak Arthur Andersen i Ernst & Young.

Paweł jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, w której specjalizował się w metodach ilościowych i demografii, m.in. prowadząc przez kilka lat zajęcia ze statystyki dla studentów. Obecnie jest też współautorem i współwykładowcą programu dla studentów studiów magisterskich na SGH „Zarządzenie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy”.

Paweł jest autorem założeń modelu oraz koordynatorem corocznych badań opracowanych w ramach sieci Taxand, określających obciążenia podatkowe nakładane na inwestorów w nieruchomości w ponad 20 krajach świata.

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *