Chat with us, powered by LiveChat

Popieram Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych

0

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych opracowali eksperci Rady Programowej kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”. Jest ona inicjatywą otwartą dla wszystkich uczestników rynku transakcyjnego, a w szczególności dla osób zainteresowanych wzrostem efektywności transakcji prowadzonych w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Kodeksu i do zamieszczenia ikony poparcia, którą można pobrać  http://efektywnetransakcje.pl/media/ w celu promocji dobrych praktyk transakcyjnych.

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych jest praktycznym drogowskazem dla doradców transakcyjnych oraz przedstawicieli spółek. Wskazówki Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych dotyczą transakcji fuzji i przejęć, partnerstwa publiczno-prywatnego, restrukturyzacji, debiutu giełdowego, emisji obligacji oraz pozyskiwania inwestora.

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych dostępny jest m.in. pod tym adresem:

http://efektywnetransakcje.pl/wp-content/uploads/2015/04/Kodeks_Dobrych_Praktyk_Transakcyjnych_fbdf.pdf

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych to efekt wspólnej pracy wybitnych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem na rynku transakcyjnym:

Aleksandra Porębska, Partner w FORDATA, przedstawiciel inicjatora kampanii. Uznany specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Małgorzata Bobrowska-Jarząbek, współzałożyciel i dyrektor inwestycyjny w Resource Partners. Ekspert w zakresie doradztwa inwestycyjnego, transakcji M&A z udziałem funduszy private equity.

Michał Chromiński, zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Strategii i Rozwoju, Poczta Polska S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie na europejskim rynku transakcji prywatnych (M&A). Uczestniczył, w tym w roli wiodącej, w kilkudziesięciu transakcjach w większości sektorów gospodarki, zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego, pracując na rzecz podmiotów prywatnych, publicznych i państwowych, krajowych i zagranicznych, inwestorów strategicznych, jak i finansowych.

Krzysztof Dziubiński, CFA, Prezes Zarządu Navigator Debt Advisory, Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator SA. Ekspert w zakresie emisji obligacji korporacyjnych.

Dariusz Gałązka, biegły rewident i partner w międzynarodowej firmie doradczej Grant Thornton.  Specjalista w zakresie audytu i Due Diligence finansowego i podatkowego.

Bartosz Groele, partner w kancelarii Tomasik Pakosiewicz Groele oraz wiceprezes Instytutu Allerhanda. Specjalista w zakresie restrukturyzacji i postępowania upadłościowego.

Jakub Jędrzejak, partner w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, radca prawny. Prowadzi transakcje M&A z udziałem funduszy private equity oraz inwestorów zagranicznych.

Małgorzata Kuik, Partner w firmie doradczej F5 Konsulting. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku M&A, we współpracy z podmiotami prywatnymi, funduszami inwestycyjnymi, grupami kapitałowymi, Skarbem Państwa oraz samorządami terytorialnymi.

Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP. Znany i ceniony specjalista w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, autor wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu PPP.

Dariusz Tenderenda, Członek Zarządu Domu Maklerskiego Navigator i Partner w Navigator Capital. Ekspert w zakresie pozyskiwania kapitału poprzez publiczne i prywatne oferty akcji.

Sławomir Witkowski, syndyk, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczenie zawodowe w restrukturyzacji i zarządzaniu finansami zdobywał jako dyrektor finansowy w podmiotach krajowych i międzynarodowych, a od roku 2009 jako syndyk i nadzorca sądowy.

Michał Zawisza, współzałożyciel AVALLON Sp. z o.o. polskiej firmy zarządzającej funduszami private equity. Specjalisuje się w zakresie lewarowanych wykupów menedżerskich (LMBO).

Jakub Ziółek, partner w Crido Legal, radca prawny, z bogatym doświadczeniem transakcyjnym, m.in. na rynku nieruchomości komercyjnych.

Więcej efektywnetransakcje.pl

Share.

About Author

Szymon Syp jest adwokatem, doktorem nauk prawnych (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW) oraz absolwentem programu LL.M. (Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie). Szymon posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe i specjalizuje się w prawie spółek, obsłudze bieżącej spółek polskich i zagranicznych, transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz prawie konkurencji.

Szymon aktualnie jest Starszym Prawnikiem/Menadżerem w ramach Crido, gdzie należy do zespołu odpowiadającego za świadczenie usług prawnych. W ramach Crido Szymon doradzał przy wielu transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz publicznym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla klientów prywatnych, spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Szymon pracował m.in. dla właścicieli EBS sp. z o.o. przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w grupie spółek EBS; b) doradzał Hili Company przy akwizycji polskiej spółki spedycyjnej Allcom sp. z o.o.; c) doradzał Exact Systems S.A. przy nabyciu spółek w Niemczech, Belgii oraz Polsce; d) doradzał KRUK S.A. przy nabyciu PRESCO GROUP. Szymon posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów prywatnych, obsługi prawnej w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LL.M. Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiował także i był stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbył również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Szymon od kilku lat wykłada prawo konkurencji i prawo handlowe wraz z prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie pracuje nad rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: International Bar Association (brał aktywny udział w konferencjach IBA w Wiedniu, Londynie, Barcelonie, Rzymie, Berlinie czy Paryżu),  AIJA, Instytutu Allerhanda, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Szymon jest współautorem komentarza do Rozporządzenia MAR,  współautorem komentarza do Prawa Pocztowego, autorem wielu artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych.  Szymon jest współzałożycielem i pomysłodawcą znanych w środowisku blogów prawniczych: Korporacyjnie.pl oraz Antitrust.pl. Prowadzi również autorski blog o transakcjach M&A (www.transakcyjnie.pl).

Szymon wystąpił jako prelegent na przeszło 40 warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentował referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. został  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *