Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0

1

Większość z piszących na Korporacyjnie.pl umiejętnie łączy praktykę z pracą naukową. Zachęcamy zatem do przeczytania pracy zbiorowej napisanej pod naukową red. Arkadiusza Radwana (nota bene również autora na Korporacyjnie.pl) pt. „Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0” przedstawiającej założenia reformy szkolnictwa wyższego.

W skrócie:

nowy USTRÓJ i nowa ORGANIZACJA uczelni – więcej koordynacji na górze, więcej autonomii na dole

nowe ŚCIEŻKI KARIERY – otwarte, przejrzyste i uczciwe konkursy, lepsza integracja praktyków w dydaktykę

nowe STOPNIE naukowe – tylko doktorat – zniesienie habilitacji i profesury tytularnej, likwidacja Centralnej Komisji

nowa polityka wobec MŁODYCH NAUKOWCÓW – przesunięcie o co najmniej dekadę momentu usamodzielnienia się pracowników naukowych, więcej mobilności, więcej pieniędzy, ale mniej stabilności, projektowe i konkursowe kolegia doktoranckie, zamiast obecnych studiów doktoranckich

OTWARCIE się uczelni na zewnątrz – podniesienie umiędzynarodowienia, wzrost znaczenia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ewaluacji uczelni

zapewnienie JAKOŚCI – obiektywizacja kategorii naukowych, jakość i produktywność naukowa w miejsce minimów kadrowych

Instytut Allerhanda pracuje nad reformą polskiej nauki. 23 maja 2016 MNiSW rozstrzygnęło konkurs „Ustawa 2.0” na opracowanie nowej konstytucji polskiego szkolnictwa wyższego. Projekt złożony przez Zespół naukowców skupionych wokół Instytutu Allerhanda został wybrany przez Ministerstwo do dalszego opracowania. Kierownikiem Zespołu jest Prezes Instytutu, dr hab. Arkadiusz Radwan. Koordynatorem projektu jest Łukasz Czebotar z IA. Koordynatorem etapu przygotowawczego był Jakub Zygucki z IA.

 

Share.

About Author

Szymon Syp jest adwokatem, doktorem nauk prawnych (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW) oraz absolwentem programu LL.M. (Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie). Szymon posiada ponad 6-letnie doświadczenie zawodowe i specjalizuje się w prawie spółek, obsłudze bieżącej spółek polskich i zagranicznych, transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz prawie konkurencji.

Szymon aktualnie jest Starszym Prawnikiem/Menadżerem w ramach Crido, gdzie należy do zespołu odpowiadającego za świadczenie usług prawnych. W ramach Crido Szymon doradzał przy wielu transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz publicznym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla klientów prywatnych, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Szymon pracował dla właścicieli EBS sp. z o.o. przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w grupie spółek EBS; b) doradzał Hili Company przy akwizycji polskiej spółki spedycyjnej Allcom sp. z o.o.; c) doradzał Exact Systems S.A. przy nabyciu spółek w Niemczech, Belgii oraz Polsce; d) doradzał KRUK S.A. przy nabyciu PRESCO GROUP. Szymon posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów prywatnych, obsługi prawnej w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LL.M. Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiował także i był stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbył również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Szymon od kilku lat wykłada prawo konkurencji i prawo handlowe wraz z prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie pracuje nad rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: International Bar Association (brał aktywny udział w konferencjach IBA w Wiedniu, Londynie, czy Paryżu), Instytutu Allerhanda, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Szymon jest współautorem komentarza do Rozporządzenia MAR,  autorem wielu artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych.  Szymon jest współzałożycielem i pomysłodawcą znanych w środowisku blogów prawniczych: Korporacyjnie.pl oraz Antitrust.pl. Prowadzi również autorski blog o transakcjach M&A (www.transakcyjnie.pl).

Szymon wystąpił jako prelegent na przeszło 40 warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentował referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. został  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

1 komentarz

 1. A tymczasem KRASP pod przewodnictwem jaśniepana Szmidta (vel. żeby było, tak jak było) wyprodukował coś takiego:
  „WSTĘPNE ANALIZY, KOMENTARZE, OPINIE I PROPOZYCJE DO USTAWY 2.0”
  http://www.krasp.org.pl/pliki/72d2e6c41544c421f27af49b0342b0eb.pdf

  strona 18, wnioski:
  1. uczelnie powinny mieć jeszcze większą autonomię
  2. państwo ma płacić uczelniom
  3. minister powinien… i minister nie może…
  .
  .
  N. „Szkolnictwo wyższe nie potrzebuje rewolucyjnych zmian ustrojowych”

  A cały dokument powstał na podstawie badań ankietowych wśród (to jest najlepsze) rektorów i prorektorów. To tak jakby przeprowadzić badanie ankietowe na temat zmian prawa karnego wśród przestępców unikających kary…
  KRASP to taka Krajowa Rada Sądownicza albo Związek Nauczycielstwa Polskiego 🙂
  Kolejna „nadzwyczajna kasta ludzi”.

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *