Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0

1

Większość z piszących na Korporacyjnie.pl umiejętnie łączy praktykę z pracą naukową. Zachęcamy zatem do przeczytania pracy zbiorowej napisanej pod naukową red. Arkadiusza Radwana (nota bene również autora na Korporacyjnie.pl) pt. „Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0” przedstawiającej założenia reformy szkolnictwa wyższego.

W skrócie:

nowy USTRÓJ i nowa ORGANIZACJA uczelni – więcej koordynacji na górze, więcej autonomii na dole

nowe ŚCIEŻKI KARIERY – otwarte, przejrzyste i uczciwe konkursy, lepsza integracja praktyków w dydaktykę

nowe STOPNIE naukowe – tylko doktorat – zniesienie habilitacji i profesury tytularnej, likwidacja Centralnej Komisji

nowa polityka wobec MŁODYCH NAUKOWCÓW – przesunięcie o co najmniej dekadę momentu usamodzielnienia się pracowników naukowych, więcej mobilności, więcej pieniędzy, ale mniej stabilności, projektowe i konkursowe kolegia doktoranckie, zamiast obecnych studiów doktoranckich

OTWARCIE się uczelni na zewnątrz – podniesienie umiędzynarodowienia, wzrost znaczenia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ewaluacji uczelni

zapewnienie JAKOŚCI – obiektywizacja kategorii naukowych, jakość i produktywność naukowa w miejsce minimów kadrowych

Instytut Allerhanda pracuje nad reformą polskiej nauki. 23 maja 2016 MNiSW rozstrzygnęło konkurs „Ustawa 2.0” na opracowanie nowej konstytucji polskiego szkolnictwa wyższego. Projekt złożony przez Zespół naukowców skupionych wokół Instytutu Allerhanda został wybrany przez Ministerstwo do dalszego opracowania. Kierownikiem Zespołu jest Prezes Instytutu, dr hab. Arkadiusz Radwan. Koordynatorem projektu jest Łukasz Czebotar z IA. Koordynatorem etapu przygotowawczego był Jakub Zygucki z IA.

 

Share.

About Author

Doktor nauk prawnych.

Specjalizuję się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach (zob. www.transakcyjnie.pl), prawie medycznym (zob. www.prawoamedycyna.pl) oraz prawie konkurencji (zob. www.antitrust.pl).

Współpracuję z jedną z polskich kancelarii prawnych, gdzie doradzam przedsiębiorcom w zakresie prawa spółek, restrukturyzacji, prawa konkurencji czy M&A.

Jestem założycielem i pomysłodawcą Korporacyjnie.pl.

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LLM Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiowałem także i byłem stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbyłem również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego. Wykładam prawo konkurencji i prawo handlowe wraz prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie kończę pisać rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jestem członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Napisałem wiele artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych. Publikuję też na www.concurrences.com.

Występuję jako prelegent na warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentowałem referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. zostałem  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

Publikacje

Konferencje

1 komentarz

 1. A tymczasem KRASP pod przewodnictwem jaśniepana Szmidta (vel. żeby było, tak jak było) wyprodukował coś takiego:
  „WSTĘPNE ANALIZY, KOMENTARZE, OPINIE I PROPOZYCJE DO USTAWY 2.0”
  http://www.krasp.org.pl/pliki/72d2e6c41544c421f27af49b0342b0eb.pdf

  strona 18, wnioski:
  1. uczelnie powinny mieć jeszcze większą autonomię
  2. państwo ma płacić uczelniom
  3. minister powinien… i minister nie może…
  .
  .
  N. „Szkolnictwo wyższe nie potrzebuje rewolucyjnych zmian ustrojowych”

  A cały dokument powstał na podstawie badań ankietowych wśród (to jest najlepsze) rektorów i prorektorów. To tak jakby przeprowadzić badanie ankietowe na temat zmian prawa karnego wśród przestępców unikających kary…
  KRASP to taka Krajowa Rada Sądownicza albo Związek Nauczycielstwa Polskiego 🙂
  Kolejna „nadzwyczajna kasta ludzi”.

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *