Weekendowa anegdotka – podatki, akumulacja kapitału i testament Alphonse’a Rothschilda

0

„Mimo to bez wątpienia istniał „defensywny” powód tej [charytatywnej: przyp. RW] działalności. Ważną po części rzeczą było pokazać, że bogaci bankierzy dobrowolnie biorą udział w pracach na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Jak się później przekonamy, miało to ogromne znaczenie, ponieważ coraz większa liczba polityków z lewicy opowiadała się za bezpośrednią interwencją państwa w redystrybucję dochodu i majątku; chociaż propozycje nowych liberałów u schyłku wieku były skromne, to Rothschildowie podzielali tę gwałtowną niechęć, powszechną wśród bogaczy tej epoki, do podniesienia bezpośredniego opodatkowania, szczególnie motywowanego chęcią poprawy warunków życia klas pracujących. Rothschildowie argumentowali, że „kapitał” musi być uwolniony z podatków, aby mógł się akumulować; tylko wówczas może nastąpić wzrost ekonomiczny, zwiększenie zatrudnienia i wzrost płac. W zamian bogaci zapewnialiby pomoc potrzebującym.

Warto zatrzymać się i ocenić w przybliżeniu, w jakim stopniu rzeczywiście mogli wspomóc ubogich. Dobrym przykładem jest testament Alphonse’a [zm. w 1905 roku – przyp. RW], ponieważ poczynił w nim wiele zapisów na cele dobroczynne, o łącznej wartości 635 tysięcy franków. Suma ta stanowiła jednak zaledwie 0,5 procent wartości jego udziałów w spółce Rothschildów (135 milionów franków), który przekazał wolny od podatku synowi Eduardowi.

Oczywiście nie zostały tu wymienione wysokie sumy, jakie Alphonse kierował na cele charytatywne za życia; potrzebne byłyby dalsze badania, aby ustalić jaką część dochodu na to przeznaczył. Mimo to zawsze na tym polegała słabość argumentu konserwatystów przeciwko wyższym podatkom, że ogólnie rzecz biorąc, pod koniec [XIX: przyp. RW] wieku darowizny na cele charytatywne spadły poniżej tradycyjnych 10 procent.”

Fragment książki N. Fergusona „Dom Rothschildów, tom 2 Bankierzy Świata 1849 – 1999”, Wydawnictwo Literackie 2016

Share.

About Author

Radzym Wójcik jest adwokatem.   Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego przez WPiA UW wraz z Florida College of Law.   Od 2012 roku pracuje w zespole transakcyjnym kancelarii Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy. Wcześniej pracował w warszawskich biurach kancelarii prawniczych Deloitte Legal i Salans (obecnie Dentons) oraz w dziale prawnym Pioneer TFI i Asset Management.   Obsługiwał szereg transakcji fuzji i przejęć. Pracował przy transakcjach z udziałem funduszy private equity, jak i inwestorów branżowych (w szczególności przy przejęciach w branży medycznej i przemyśle ciężkim). Doradzał przy restrukturyzacjach grup spółek oraz w związku z zawiązywaniem joint-ventures. Prowadzi także doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek.   W latach 2010-2012 prowadził zajęcia z prawa w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Współpracuje z Fashion Law Business w ramach szkoleń z prawnych aspektów pozyskiwania inwestorów dla przedstawicieli start upów z branży kreatywnej. Jest autorem wielu artykułów o tematyce korporacyjnej i procesowej, publikowanych w dzienniku Rzeczpospolita, a także współzałożycielem i redaktorem bloga korporacyjnie.pl .

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *