Chat with us, powered by LiveChat

Wrażenia i relacja po Ogólnopolskim Kongresie Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego #7KONGRES

0

W dniach 6-7 maja 2015 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się największe akademickie wydarzenie związane z prawem i biznesem – Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego. Była to już siódma edycja organizowana przez Koło Naukowe Prawa Bankowego oraz Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych działające na Uniwersytecie Warszawskim.

Wydarzenie zgromadziło praktyków i naukowców, a także wielu studentów zainteresowanych prawem bankowym i prawem rynku kapitałowego.

Pierwszego dnia Kongresu paneliści skoncentrowali się na temacie: „Private Banking – ideał bankowości”. Drugiego dnia dyskusja zogniskowała się na prawie rynków kapitałowych: „Rewolucja czy Ewolucja? – Perspektywy polskiego rynku kapitałowego”.

Radę Programową Kongresu tworzyli: prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prof. dr hab. Marek Wierzbowski, prof. dr hab. Aleksander Chłopecki oraz dr Paweł Widawski.

Korporacyjnie.pl objęło patronatem medialnym wydarzenie.

Nieco więcej chciałbym poświęcić pierwszemu panelowi drugiego dnia Kongresu pt. Zmiany w prawie rynku kapitałowego, który miałem przyjemność moderowania.

Panel miał odmienny przebieg niż pozostałe, bowiem każdy z prelegentów (prof. Aleksander Chłopecki, WPiA UW, Dentons, prof. Jacek Jastrzębski, WPiA UW, PKO Bank Polski, mec. Krzysztof Pawlisz, Partner, Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, mec. Jakub Pyszyński, Dyrektor, Departament Prawny Ipopema TFI) wpierw prezentował wybrany przez siebie temat, a następnie odbyła się dyskusja dotycząca poszczególnych wystąpień.

Zdjęcie_1

Jako pierwszy, dynamicznie rozpoczął panel prof. Aleksander Chłopecki przedstawiając wybrane zagadnienia dotyczące zmian ustawy o ofercie publicznej w zakresie wezwań i obowiązków informacyjnych.

A_Chłopecki

Prezentacja wystąpienia dostępna jest tutaj: A_Chłopecki_Zmiana_ustawy_o_ofercie_publicznej_w_zakresie_wezwań_obowiązków_informacyjnych.

Kolejne wystąpienie było udziałem prof. Jacka Jastrzębskiego i dotyczyło tematyki opóźnienia publikacji informacji poufnych w świetle rozporządzenia MAR.

J_Jastrzębski

Prezentacja wystąpienia dostępna jest tutaj:

J_Jastrzębski_Opóźnienie_publikacji_informacji_poufnych_rozporządzenie_MAR

Jako trzeci tematykę dobrych praktyk spółek notowanych na GPW poruszył mec. Krzysztof Pawlisz.

K_Pawlisz

Prezentacja wystąpienia dostępna jest tutaj:

K_Pawlisz_Dobre_praktyki_spółek_notowanych_na_GPW

Wreszcie, panel zwieńczyło wystąpienie mec. Jakuba Pyszyńskiego, które koncentrowało się na implementacji AiFM oraz UCITS V do polskiego porządku prawnego.

J_Pyszyński

Prezentacja wystąpienia dostępna jest tutaj:

J_Pyszyński_Implementacja_AIFM_UCITS_V_do_polskiego_porządku_prawnego_Polityka_wynagrodzeń

Następnie, zgodnie w trakcie dyskusji zastanawialiśmy się m.in.:

czy w świetle projektu nowelizacji ustawy o ofercie publicznej, instytucja wezwania rzeczywiście wpłynie na pełniejszą ochronę akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych;

jak nowy kształt informacji i raportów bieżących wpłynie na postępowanie członków zarządu emitenta (czy wprowadzą jak np. sugeruje dr Angelina Stokłosa program compliance mający na celu zidentyfikowanie ew. informacji poufnych?);

jak polskie instytucje finansowe przygotowują się do wdrożenia nowej polityki wynagrodzeń;

nt. wpływu implementacji dyrektyw AIFM na praktykę funkcjonowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych;

jakie obszary Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wymagałyby dodatkowego zaadresowania.

Po zakończeniu drugiego dnia Kongresu, organizatorzy zorganizowali bankiet w Klubie Bankowca, na którym mowę wygłosił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Pochwalić trzeba organizację i przebieg Kongresu, mimo, że była to przecież inicjatywa studencka, to wiele branżowych i profesjonalnych organizatorów może brać przykład z ambitnych i przedsiębiorczych studentów UW i SGH.

Zdjęcia autorstwa i dzięki uprzejmości Pana Karola Wilczyńskiego.

Prezentacje zostały udostępnione dzięki uprzejmości prelegentów.

Do zobaczenia na następnym Kongresie, już za 11 miesięcy!

Share.

About Author

Szymon Syp jest adwokatem, doktorem nauk prawnych (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW) oraz absolwentem programu LL.M. (Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie). Szymon posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe i specjalizuje się w prawie spółek, obsłudze bieżącej spółek polskich i zagranicznych, transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz prawie konkurencji.

Szymon aktualnie jest Starszym Prawnikiem/Menadżerem w ramach Crido, gdzie należy do zespołu odpowiadającego za świadczenie usług prawnych. W ramach Crido Szymon doradzał przy wielu transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz publicznym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla klientów prywatnych, spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Szymon pracował m.in. dla właścicieli EBS sp. z o.o. przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w grupie spółek EBS; b) doradzał Hili Company przy akwizycji polskiej spółki spedycyjnej Allcom sp. z o.o.; c) doradzał Exact Systems S.A. przy nabyciu spółek w Niemczech, Belgii oraz Polsce; d) doradzał KRUK S.A. przy nabyciu PRESCO GROUP. Szymon posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów prywatnych, obsługi prawnej w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LL.M. Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiował także i był stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbył również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Szymon od kilku lat wykłada prawo konkurencji i prawo handlowe wraz z prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie pracuje nad rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: International Bar Association (brał aktywny udział w konferencjach IBA w Wiedniu, Londynie, Barcelonie, Rzymie, Berlinie czy Paryżu),  AIJA, Instytutu Allerhanda, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Szymon jest współautorem komentarza do Rozporządzenia MAR,  współautorem komentarza do Prawa Pocztowego, autorem wielu artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych.  Szymon jest współzałożycielem i pomysłodawcą znanych w środowisku blogów prawniczych: Korporacyjnie.pl oraz Antitrust.pl. Prowadzi również autorski blog o transakcjach M&A (www.transakcyjnie.pl).

Szymon wystąpił jako prelegent na przeszło 40 warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentował referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. został  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *